روش حل مسئله زنجیره نقاله

زنجیر انتقال همان زنجیره انتقال است.زنجیر انتقال دقیق نیز از یک سری بلبرینگ تشکیل شده است که توسط صفحه زنجیر با مهار ثابت می شود و رابطه موقعیتی بین یکدیگر بسیار دقیق است.

هر یاتاقان از یک پین و یک آستین تشکیل شده است که غلتک های زنجیره روی آن می چرخند.هم پین و هم آستین تحت عملیات سخت شدن سطحی قرار می گیرند که به اتصالات لولایی تحت فشار بالاتر اجازه می دهد و می تواند فشار بار منتقل شده توسط غلتک ها و ضربه را در حین درگیری تحمل کند.زنجیر نقاله با قدرت های مختلف دارای یک سری گام های زنجیره ای مختلف است: گام زنجیره به نیازهای مقاومتی دندانه های چرخ زنجیر و الزامات سختی صفحه زنجیره و زنجیره کلی بستگی دارد.در صورت لزوم می توان آن را تقویت کرد.آستین می تواند از گام زنجیره نامی تجاوز کند، اما برای برداشتن آستین باید شکافی در دندانه های چرخ دنده وجود داشته باشد.

رسیدگی به مشکل:

انحراف تسمه نقاله یکی از عیب های رایج در هنگام کار تسمه نقاله است.دلایل زیادی برای انحراف وجود دارد، دلیل اصلی آن دقت پایین نصب و نگهداری ضعیف روزانه است.در طی مراحل نصب، غلتک‌های سر و دم و غلتک‌های میانی باید تا حد امکان در یک خط مرکزی و موازی با یکدیگر باشند تا اطمینان حاصل شود که تسمه نقاله منحرف نشده یا کمی منحرف نشده است.

علاوه بر این، اتصالات تسمه باید درست باشد و محیط دو طرف باید یکسان باشد.

در حین استفاده در صورت وجود انحراف باید بررسی های زیر جهت تعیین علت و انجام تنظیمات انجام شود.قطعات و روش های درمان انحراف تسمه نقاله اغلب بررسی می شوند:

(1) عدم تراز بین خط مرکزی افقی غلتک و خط مرکزی طولی نوار نقاله را بررسی کنید.اگر مقدار غیر تصادفی بیش از 3 میلی متر باشد، باید از سوراخ های نصب بلند در دو طرف مجموعه غلتکی برای تنظیم آن استفاده کرد.روش خاص به این صورت است که کدام طرف تسمه نقاله بایاس است، کدام طرف گروه غلتکی در جهت تسمه نقاله به جلو حرکت می کند یا طرف دیگر به سمت عقب حرکت می کند.

(2) مقدار انحراف دو صفحه صندلی یاتاقان قاب سر و دم را بررسی کنید.اگر انحراف دو صفحه بیشتر از 1 میلی متر باشد، دو صفحه باید در یک صفحه تنظیم شوند.روش تنظیم غلتک سر به این صورت است: اگر تسمه نقاله به سمت راست غلتک منحرف شود، صندلی یاتاقان در سمت راست غلتک باید به جلو حرکت کند یا صندلی یاتاقان چپ باید به عقب حرکت کند.صندلی یاتاقان در سمت چپ درام باید به سمت جلو حرکت کند یا صندلی یاتاقان در سمت راست باید به سمت عقب حرکت کند.روش تنظیم غلتک دم درست برعکس غلتک سر است.

(3) موقعیت مواد را روی تسمه نقاله بررسی کنید.اگر مواد روی سطح مقطع تسمه نقاله متمرکز نباشد باعث انحراف تسمه نقاله می شود.اگر مواد به سمت راست منحرف شود، تسمه به سمت چپ منحرف می شود و بالعکس.در حین استفاده، مواد باید تا حد امکان در مرکز قرار گیرند.به منظور کاهش یا جلوگیری از انحراف این نوع تسمه نقاله، می توان یک صفحه بافل اضافه کرد تا جهت و موقعیت مواد را تغییر دهد.

 


زمان ارسال: ژوئن-03-2019